Skip to content

Green color

Επιστημονικό Συνέδριο «Επικουρικό Κεφάλαιο: Δικαιοπολιτικά ζητήματα εναρμόνισης του άρθρου 4 του Ν. 4092/2012 με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία»

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

Ένωση Νομικών Αυτοκινητικού Δικαίου και Ιδιωτικής Ασφάλισης Βορείου Ελλάδος

Επιστημονικό Συνέδριο

«Επικουρικό Κεφάλαιο: Δικαιοπολιτικά ζητήματα εναρμόνισης

του άρθρου 4 του Ν. 4092/2012 με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία»

Παρασκευή 15 & Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς

(Κατούνη 12-14, Λαδάδικα)

Πρόσκληση

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης,

η Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

και η Ένωση Νομικών Αυτοκινητικού Δικαίου και Ιδιωτικής Ασφάλισης Βορείου Ελλάδος

σας προσκαλούν στο επιστημονικό συνέδριο που συνδιοργανώνουν με θέμα

«Επικουρικό Κεφάλαιο: Δικαιοπολιτικά ζητήματα εναρμόνισης του άρθρου 4 του Ν. 4092/2012 με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία»

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 & Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς

Κατούνη 12-14, Λαδάδικα (3ος όροφος).

Πρόγραμμα

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

18:00-18:30 Προσέλευση-Εγγραφές

18:30-19:00 Χαιρετισμοί

Νικόλαος Βαλεργάκης

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Μιχάλης Ον. Ονουφριάδης

Εκδότης Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου

Αθανάσιος Μασούρας

Πρόεδρος Ε.Ν.Α.Δ.Ι.Α.Β.Ε.

19:00-20:30 Εισηγήσεις

Ιωάννης Μ. Κοτζαμανίδης, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.

Εισαγωγή στα θέματα του συνεδρίου (υποδείγματα αντενστάσεων-νομικών ισχυρισμών)

Γεώργιος Αμπατζής, Δικηγόρος ε.τ.

Η αντίθεση των διατάξεων του Ν. 4092/2012 περί Επικουρικού Κεφαλαίου προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νομολογία του ΔΕΚ

Ηλίας Ι. Κλάππας, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ. Πειραιά

Κριτική θεώρηση των νέων διατάξεων περί Επικουρικού Κεφαλαίου: Τα θύματα και οι πρώην ασφαλισμένοι ως έμμεσοι χρηματοδότες του Επικουρικού Κεφαλαίου

Παναγιώτης Παυλίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Επισκόπηση της πρόσφατης νομολογίας σχετικά με το άρθρο 4 του Ν. 4092/2012 για το Επικουρικό Κεφάλαιο

20:30-21:30 Παρεμβάσεις-Συζήτηση

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

10:00-10:30 Προσέλευση-Εγγραφές

10:30-12:00 Εισηγήσεις

Κωνσταντίνος Χρυσόγονος, Καθηγητής Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Το Σύνταγμα και το άρθρο 4 του Ν. 4092/2012»

Απόστολος Σοφιαλίδης, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Ζητήματα προδικασίας και αναγκαστικής εκτέλεσης»

Αθανάσιος Μασούρας, Πρόεδρος Ε.Ν.Α.Δ.Ι.Α.Β.Ε.

«Τρίμηνη προθεσμία άσκησης αγωγής κατά ΕΚ – Περιορισμένο ποσοστό νομίμων τόκων»

12:00 Παρεμβάσεις-Συζήτηση

13:00 Συμπεράσματα συνεδρίου

Ιωάννης Μ. Κοτζαμανίδης, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.

Ελεύθερη είσοδος. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.esd.gr/ανακοινώσεις/item/2010-επιστημονικό-συνέδριο-«επικουρικό-κεφάλαιο-δικαιοπολιτικά-ζητήματα-εναρμόνισης-του-άρθρου-4-του-ν-4092-2012-με-το-σύνταγμα-και-την-ευρωπαϊκή-νομοθεσία»

 
(Νέο) - Υπολογισμός και τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου (αγωγόσημου) -Ανανέωση της 29ης Ιανουαρίου 2013.

Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.ΓΠΟΗ/1912 (Α΄ 3) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ περίπτωση 6) του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222/ 12-11-2012), το άρθρο 16 παρ.16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 237 /5-12-2012) και το άρθρο 40 παρ.16 του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18 /25-1-2013) έχει πλέον ως εξής:

«1.Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8ο/οο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 10 τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 5 τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου.»

Με βάση τη παραπάνω διάταξη, το Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται πλέον ως εξής:

Παράδειγμα: Αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.

1.- 20.000 Χ 8‰ = 160,00 ευρώ (αγωγόσημο)

2.- 160 Χ 20% = 32,00 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)

3.- 160 Χ 10% = 16,00 ευρώ (Τ.Α.Ν.)

4.- 160 Χ 5% = 8,00 ευρώ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

5.- 160 Χ 2,4% = 3,84 ευρώ (χαρτόσημο)

ΑΝΑΛΥΣΗ: (χαρτόσημο 2% Χ 160 = 3,20 ευρώ

+ ΟΓΑ 20% Χ 3,20 = 0,64 ευρώ

Σύνολο = 3,84 ευρώ)

Σύνολο = 219,84 ευρώ

Τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου:

-Αγωγόσημο (KAE 2375)

-ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)

-Χαρτόσημο 2% (ΚΑΕ 1229)

-Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% (ΚΑΕ 1228)

-Τ.Α.Ν (ΚΑΕ 82623) ή διπλότυπο από Εθνική Τράπεζα (Αριθμός Πελάτη: 9805690008,  Αριθμός Λογαριασμού: 040/546154-57, Κωδικός υποχρέου: 4752100, Κωδικός αιτιολογίας: 16)

Γ) Για τον πόρο υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διπλότυπο στην Εθνική Τράπεζα (λογαριασμός: 040/545907-91, αιτιολογία: ποσοστό προείσπραξης δικαστικού ενσήμου υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι την έκδοση ειδικού Κ.Α.Ε. και απόδοση στον Τ.Υ.Δ.Ε.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του σχετικού πόρου μέσω Δ.Ο.Υ., όπως γίνεται με το ΤΑΧΔΙΚ, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να απευθύνεστε στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία όμως δεν υφίστανται κωδικοί αιτιολογίας για τον Τ.Υ.Δ.Ε. και ως εκ τούτου αναγράφετε τις απαραίτητες πληροφορίες στη θέση «αιτιολογία» (π.χ. απόδοση ποσοστού δικαστικού ενσήμου υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)]

 

Attachments:

Download this file (Φ.Ε.Κ. Α18_Ν4111_2013.pdf)Φ.Ε.Κ. Α18_Ν4111_2013.pdf 9664 Kb
μπορείτε να υπολογίσετε το δικαστικό ένσημο στον παρακάτω σύνδεσμο:
υπολογισμός δικ. ενσήμου ΤΕΛΙΚΟ

 
Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
www.dskalamatas.gr
Καλαμάτα 1 Νοεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ – ΜΑΧΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ


ΘΕΜΑ: Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ

**********************
Ως γνωστόν, τα τελευταία δυόμισι χρόνια το δικηγορικό λειτούργημα υφίσταται μια πρωτόγνωρη επίθεση, που έχει στόχο τόσο την οικονομική αφαίμαξη του ανεξάρτητου – μαχόμενου δικηγόρου, όπως άλλωστε κάθε Έλληνα εργαζόμενου πολίτη, όσο και τον δομικό μετασχηματισμό του δικηγορικού λειτουργήματος.
Αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων αυτών μέτρων, τα οποία θεσμοθετήθηκαν και δυστυχώς επιχειρούνται πάλι να θεσμοθετηθούν μεθοδευμένα σε δόσεις, είναι η σημερινή επαγγελματική και οικονομική ασφυξία των Δικηγόρων της χώρας και η με μαθηματική ακρίβεια αυριανή ανυπαρξία της μεγάλης πλειοψηφίας τους, τουλάχιστον με τη μορφή του ανεξάρτητα απασχολούμενου λειτουργού της Δικαιοσύνης.
Είναι πλέον αντιληπτό, σε κάθε υπεύθυνα σκεπτόμενο και μαχόμενο δικηγόρο, ότι η επίθεση που δέχεται ο δικηγορικός κλάδος στο σύνολό του και ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική και επιστημονική κατάσταση και θέση κάθε μέλους του, δεν είναι πλέον άλλη μια από τις γνωστές και επαναλαμβανόμενες μέχρι σήμερα επιθέσεις, αλλά μια άλλη εντελώς ξεχωριστή, συνολική και καθοριστική για το μέλλον, την προοπτική και την ίδια την επιβίωση του κλάδου, των μελών του και του ίδιου του λειτουργήματος.
Δυστυχώς, η μέχρι τώρα πρακτική και τακτική των συλλογικών οργάνων του κλάδου, με τη γνωστή, ανορθολογική και πολλαπλώς αποδεικνυόμενη ως αναποτελεσματική συνδικαλιστική του διάρθρωση, να παρεμβαίνει σχεδόν πάντα αμυντικά και ετεροχρονισμένα στις επιθέσεις που δέχεται κάθε φορά, αγγίζει τα όρια της συνενοχής στο συντελούμενο, σε βάρος της ίδιας της ύπαρξης του κλάδου, εγχείρημα.
Δυστυχώς, την Τετάρτη 31-10-2012, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η επίμαχη τροπολογία για το Επικουρικό Κεφάλαιο, ενώ απορρίφθηκε η τροπολογία (άρθρο 7) με την οποία οι κλάδοι Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ), καθώς και του ΕΤΑΑ, εντάσσονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), η οποία τροπολογία (άρθρο 7) θα επανέλθει για ψήφιση, προσεχώς, με άλλο τρόπο.
Η απεργία των δικηγόρων (η οποία δυστυχώς είναι το μοναδικό μέσο άμυνας του δικηγορικού σώματος) δεν έχει στόχο κανέναν εργοδότη. Και φυσικά ούτε τον πελάτη. Στόχος είναι η κυβερνητική πολιτική, στον τομέα της δικαστικής και δικηγορικής οργάνωσης. Όταν απεργούν οι δικηγόροι, καταφεύγουν στην πιο έντονη μορφή αποδοκιμασίας της κυβερνητικής πολιτικής, στον τομέα αυτό.
Γνωρίζουμε όλοι, ότι η Κυβέρνηση, ενεργώντας υπό τις εντολές της Τρόικας, αλλά κυρίως και εξωθεσμικών παραγόντων, είναι έτοιμη να λάβει αποφάσεις που σχετίζονται με την πλήρη κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης των δικηγόρων στα συμβόλαια, την κατάργηση της αποκλειστικής από τους δικηγόρους διεξαγωγής ελέγχων τίτλων ιδιοκτησίας, την κατάργηση των ποσών αναφοράς στις αμοιβές, την κατάργηση της κλίμακας των ελάχιστων μηνιαίων ποσών για τους αμειβόμενους με πάγια αντιμισθία δικηγόρους, καθώς και τη  κατάργηση της αποζημίωσης απόλυσης αυτών.
Είναι δε βέβαιο, ότι εάν ψηφιστούν και τα φημολογούμενα φορολογικά μέτρα, ο μεγαλύτερος αριθμός των ανεξάρτητα μαχόμενων δικηγόρων, από την επόμενη χρονιά, θα είναι διαρκώς χρεωμένος με οφειλές απέναντι στις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία του.
Ήρθε η ώρα, να προειδοποιήσει το δικηγορικό σώμα, την Ελληνική Κυβέρνηση ότι οι δικηγόροι δε θα ανεχθούν καμία άλλη επέμβαση στους θεσμούς στου δικηγορικού λειτουργήματος.
Η εμπειρία όλων, μας έχει διδάξει, ότι μονοήμερες ή διήμερες αποχές, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν από την Πολιτεία.
Αντιλαμβανόμενος πλήρως τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι ανεξάρτητοι – μαχόμενοι δικηγόροι, εξαιτίας των αποχών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο οι ημέρες που εργαζόμαστε είναι προφανώς λιγότερες από τις ημέρες των αποχών από τα καθήκοντα μας (αν συνυπολογιστούν και οι αποχές των δικαστικών υπαλλήλων και των δικαστών), οφείλω, να σας διαβεβαιώσω ότι εάν «περάσουν» τα ως άνω αντιδικηγορικά μέτρα, θα οδηγηθούμε πολύ σύντομα και με μαθηματική ακρίβεια σε βίαιη έξοδο από το επάγγελμα μας.
Έφτασε η στιγμή για τον τελικό αγώνα.
Ή ταν ή επί τας.
Προς αντιμετώπιση της λαίλαπας των μέτρων που έρχονται νομίζω ότι πρέπει:
1/ Να κηρυχθεί πανελλήνια αποχή τω δικηγόρων από τα καθήκοντα μας, μέχρι την οριστική απόσυρση των ως αν «θανατηφόρων» για εμάς διατάξεων και όταν ομιλώ για αποχή, εννοώ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΧΗ, καμία απολύτως δίκη.
2/ Κλείσιμο τω γραφείων των Δικηγορικών Συλλόγων.
3/ Κατάληψη των Δικαστικών Μεγάρων.
4/ Μη απόδοση Φ.Π.Α. από τους δικηγόρους και των φόρων από του Δικηγορικούς Συλλόγους. (Δε θα τολμήσουν να μας κάνουν τίποτα, άλλα και αν τολμήσουν θα τους αντιμετωπίσουμε).
5/ Όλοι οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, μαζί με τα Διοικητικά μας Συμβούλια να υποβάλλουμε τις παραιτήσεις μας στον Υπουργό Δικαιοσύνης, σε περίπτωση που ψηφιστούν τα εν λόγω αντιδικηγορικά μέτρα.
6/ Συλλαλητήριο όλων των δικηγόρων (και είμαστε χιλιάδες) έξω από τη Βουλή, τις ημέρες που θα εισάγονται προς ψήφιση τα εν λόγω αντιδικηγορικά μέτρα.
Υ.Γ.: Προσπαθώ να πληροφορηθώ τα ονόματα των δικηγόρων – βουλευτών, που ψήφισαν την «εγκληματική» τροπολογία για το Επικουρικό Κεφάλαιο.


Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας
Κωνσταντίνος Αλεξ. Μαργέλης

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Μελη Συλλογου

Πατήστε για να δείτε τη λίστα μελών του Συλλόγου