Skip to content

Green color

Ανακοίνωση Αρείου Πάγου για ανάληψη σχετικών λόγω πολτοποίησης Άχρηστων αρχείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Αθήνα 17 - 6 - 2013

Πληρ: Αικ. Φωτοπούλου Αριθ. πρωτ. 312

Τηλ: 210-6419132

FΑΧ: 210-6411514

Εσωτ. 132,134

Θέμα : «Ανάληψη σχετικών λόγω πολτοποίησης Άχρηστων αρχείων του Αρείου Πάγου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται προς τους δικηγορικούς συλλόγους και διαδίκους όλης της Χώρας, ότι κατόπιν της υπ' αριθ. Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, η Υπηρεσία του Αρείου Πάγου θα προβεί σε πολτοποίηση, σύμφωνα με το νόμο, των παρακάτω σχετικών εγγράφων για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους:

Α. Πολιτικών Υποθέσεων

α) Σχετικά έγγραφα δικογραφιών αναιρέσεων, που συζητήθηκαν από το έτος 2006 έως και το έτος 2009.

β) Σχετικά έγγραφα δικογραφιών αναιρέσεων, που ματαιώθηκαν, από το έτος 2004 έως και το έτος 2008.

γ) Πρωτότυπα αναιρέσεων, εισηγήσεων και προτάσεων από το έτος 1990 έως και το έτος 1994.

δ) Σχετικά αναστολών από το έτος 2006 έως και το έτος 2008.

Β.Ποινικών Υποθέσεων

Αναιρετήρια - Υπομνήματα κ.λ.π σχετικά, επί αποφάσεων που εκδόθηκαν από το έτος 1991 μέχρι και το έτος 1992.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον Τύπο, στα Δικαστικά Καταστήματα και τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, να προσέλθουν προς παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα καταστραφούν κατά τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον Τύπο (ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΘΝΟΣ») έως την 21η Ιουνίου 2013.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

(ακολουθεί υπογραφή)

Ιωάννης Χαμηλοθώρης

 
Επιστημονικό Συνέδριο «Επικουρικό Κεφάλαιο: Δικαιοπολιτικά ζητήματα εναρμόνισης του άρθρου 4 του Ν. 4092/2012 με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία»

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

Ένωση Νομικών Αυτοκινητικού Δικαίου και Ιδιωτικής Ασφάλισης Βορείου Ελλάδος

Επιστημονικό Συνέδριο

«Επικουρικό Κεφάλαιο: Δικαιοπολιτικά ζητήματα εναρμόνισης

του άρθρου 4 του Ν. 4092/2012 με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία»

Παρασκευή 15 & Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς

(Κατούνη 12-14, Λαδάδικα)

Πρόσκληση

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης,

η Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

και η Ένωση Νομικών Αυτοκινητικού Δικαίου και Ιδιωτικής Ασφάλισης Βορείου Ελλάδος

σας προσκαλούν στο επιστημονικό συνέδριο που συνδιοργανώνουν με θέμα

«Επικουρικό Κεφάλαιο: Δικαιοπολιτικά ζητήματα εναρμόνισης του άρθρου 4 του Ν. 4092/2012 με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία»

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 & Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς

Κατούνη 12-14, Λαδάδικα (3ος όροφος).

Πρόγραμμα

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

18:00-18:30 Προσέλευση-Εγγραφές

18:30-19:00 Χαιρετισμοί

Νικόλαος Βαλεργάκης

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Μιχάλης Ον. Ονουφριάδης

Εκδότης Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου

Αθανάσιος Μασούρας

Πρόεδρος Ε.Ν.Α.Δ.Ι.Α.Β.Ε.

19:00-20:30 Εισηγήσεις

Ιωάννης Μ. Κοτζαμανίδης, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.

Εισαγωγή στα θέματα του συνεδρίου (υποδείγματα αντενστάσεων-νομικών ισχυρισμών)

Γεώργιος Αμπατζής, Δικηγόρος ε.τ.

Η αντίθεση των διατάξεων του Ν. 4092/2012 περί Επικουρικού Κεφαλαίου προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νομολογία του ΔΕΚ

Ηλίας Ι. Κλάππας, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ. Πειραιά

Κριτική θεώρηση των νέων διατάξεων περί Επικουρικού Κεφαλαίου: Τα θύματα και οι πρώην ασφαλισμένοι ως έμμεσοι χρηματοδότες του Επικουρικού Κεφαλαίου

Παναγιώτης Παυλίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Επισκόπηση της πρόσφατης νομολογίας σχετικά με το άρθρο 4 του Ν. 4092/2012 για το Επικουρικό Κεφάλαιο

20:30-21:30 Παρεμβάσεις-Συζήτηση

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

10:00-10:30 Προσέλευση-Εγγραφές

10:30-12:00 Εισηγήσεις

Κωνσταντίνος Χρυσόγονος, Καθηγητής Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Το Σύνταγμα και το άρθρο 4 του Ν. 4092/2012»

Απόστολος Σοφιαλίδης, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Ζητήματα προδικασίας και αναγκαστικής εκτέλεσης»

Αθανάσιος Μασούρας, Πρόεδρος Ε.Ν.Α.Δ.Ι.Α.Β.Ε.

«Τρίμηνη προθεσμία άσκησης αγωγής κατά ΕΚ – Περιορισμένο ποσοστό νομίμων τόκων»

12:00 Παρεμβάσεις-Συζήτηση

13:00 Συμπεράσματα συνεδρίου

Ιωάννης Μ. Κοτζαμανίδης, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.

Ελεύθερη είσοδος. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.esd.gr/ανακοινώσεις/item/2010-επιστημονικό-συνέδριο-«επικουρικό-κεφάλαιο-δικαιοπολιτικά-ζητήματα-εναρμόνισης-του-άρθρου-4-του-ν-4092-2012-με-το-σύνταγμα-και-την-ευρωπαϊκή-νομοθεσία»

 
(Νέο) - Υπολογισμός και τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου (αγωγόσημου) -Ανανέωση της 29ης Ιανουαρίου 2013.

Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.ΓΠΟΗ/1912 (Α΄ 3) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ περίπτωση 6) του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222/ 12-11-2012), το άρθρο 16 παρ.16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 237 /5-12-2012) και το άρθρο 40 παρ.16 του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18 /25-1-2013) έχει πλέον ως εξής:

«1.Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8ο/οο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 10 τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 5 τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου.»

Με βάση τη παραπάνω διάταξη, το Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται πλέον ως εξής:

Παράδειγμα: Αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.

1.- 20.000 Χ 8‰ = 160,00 ευρώ (αγωγόσημο)

2.- 160 Χ 20% = 32,00 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)

3.- 160 Χ 10% = 16,00 ευρώ (Τ.Α.Ν.)

4.- 160 Χ 5% = 8,00 ευρώ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

5.- 160 Χ 2,4% = 3,84 ευρώ (χαρτόσημο)

ΑΝΑΛΥΣΗ: (χαρτόσημο 2% Χ 160 = 3,20 ευρώ

+ ΟΓΑ 20% Χ 3,20 = 0,64 ευρώ

Σύνολο = 3,84 ευρώ)

Σύνολο = 219,84 ευρώ

Τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου:

-Αγωγόσημο (KAE 2375)

-ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)

-Χαρτόσημο 2% (ΚΑΕ 1229)

-Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% (ΚΑΕ 1228)

-Τ.Α.Ν (ΚΑΕ 82623) ή διπλότυπο από Εθνική Τράπεζα (Αριθμός Πελάτη: 9805690008,  Αριθμός Λογαριασμού: 040/546154-57, Κωδικός υποχρέου: 4752100, Κωδικός αιτιολογίας: 16)

Γ) Για τον πόρο υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διπλότυπο στην Εθνική Τράπεζα (λογαριασμός: 040/545907-91, αιτιολογία: ποσοστό προείσπραξης δικαστικού ενσήμου υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι την έκδοση ειδικού Κ.Α.Ε. και απόδοση στον Τ.Υ.Δ.Ε.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του σχετικού πόρου μέσω Δ.Ο.Υ., όπως γίνεται με το ΤΑΧΔΙΚ, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να απευθύνεστε στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία όμως δεν υφίστανται κωδικοί αιτιολογίας για τον Τ.Υ.Δ.Ε. και ως εκ τούτου αναγράφετε τις απαραίτητες πληροφορίες στη θέση «αιτιολογία» (π.χ. απόδοση ποσοστού δικαστικού ενσήμου υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)]

 

Attachments:

Download this file (Φ.Ε.Κ. Α18_Ν4111_2013.pdf)Φ.Ε.Κ. Α18_Ν4111_2013.pdf 9664 Kb
μπορείτε να υπολογίσετε το δικαστικό ένσημο στον παρακάτω σύνδεσμο:
υπολογισμός δικ. ενσήμου ΤΕΛΙΚΟ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Μελη Συλλογου

Πατήστε για να δείτε τη λίστα μελών του Συλλόγου