Γκολομπίας Χρήστος του Κωνσταντίνου (A.M. 139)

Τσόντου Βάρδα 66

Καστοριά

6983115082

6983115082