Καραμέρος Γεώργιος του Στεφάνου (Α.Μ. 13)

Αθ. Διάκου 2

Καστοριά

24670-83994, 6946-699226

24670-83994

karamerge@yahoo.com