Μπλαχάβα Δέσποινα του Δημητρίου (Α.Μ. 143)

Αθανασίου Διάκου αρ. 2

Καστοριά

2467306960 - 2467306959, 6985961805

blachava.despoina@gmail.com