Μπλαχάβα Δέσποινα του Δημητρίου (Α.Μ. 143)

Μητροπόλεως 3 Καστοριά

Καστοριά

2467500040, 6985961805

bldespina@gmail.com