Παράσχος Νικόλαος του Κωνσταντίνου (A.M. 27)

Μητροπόλεως 4

Καστοριά

24670-27086, 6997-484039

24670-27086

parasxn@gmail.com