Ρακιντζίδου Αντωνία του Ιωάννη (Α.Μ. 127)

Αγ. Δημητρίου 14, Μαυροχώρι Καστοριάς

Καστοριά

6939564549

anrak91@gmail.com