Στεργίου Δημήτριος του Βασιλείου (Α.Μ. 10)

Αγίου Αθανασίου αρ. 3

Καστοριά

2467024293, 6934784647

24670-28501

vasilis.st7@gmail.com