Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς
Καστοριά, Γράμμου 25, Τ.Κ 521 00

Διευθυντής 24670-83214, 21537
ΔιευθυντήςΥπασπιστής 24670-83216, 21536
Α΄ Υποδιευθυντής 24670-83812, 21541
Β΄ Υποδιευθυντής 24670-83310, 21541
Γραφείο Κρατικής Ασφάλειας 24670-83945, 21535, 21542
Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας 24670-21532, 21531
Γραφείο Εγκληματολ. Ερευνών 24670-83390, 21553, 21554
Αρχείο – Δακτυλοσκοπ. – Φωτογράφηση 24670-21558
Γραφείο Εκπαίδευσης 24670-21561, 21538
Γραφείο Τεχν. Υποστήριξης Εξοπλ. Πληροφορικής 24670-21563
Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας 24670-21534
Γραφείο Τεχνικών Υποθέσεων 24670-21534
Αρχείο (Κρατικής) 24670-21525, 21526
Αρχείο (Προσωπικού) 24670-21527
Ο.Π.Κ.Ε. 24670-21543
Γραφείο Αγροφυλακής 24670-83739, 21512
R/T Κέντρο – Διαβιβάσεις 24670-21510
Fax 24670-83614
Λέσχη 24670-21511

Γραφείο Εσωτ. Λειτουργιών:

Προσωπικό 24670-21539, 21540
Διαχείριση 24670-83535, 21535, 21542