Το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς απαρτίζεται από τα εξής μέλη :

Πρόεδρος Μπαλιάκας Γεώργιος
Αντιρόεδρος Βακόπουλος Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας Κακαγιάννης Κωνσταντίνος
Ταμίας
Φωτιάδου Μαρία
Μέλος Νικολαΐδης Νικόλαος