Το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς απαρτίζεται από τα εξής μέλη :

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Πάτσιος
Αντιρόεδρος Γεώργιος Κίτσος
Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Κακαγιάννης
Ταμίας Βασίλειος Γκουλέκας
Μέλος Μελπομένη Κεραζή