Γρηγοριάδου Μαρία 25146
Λέκκος Χρήστος 22010
Λιάκος Τιμολέων 22927
Μερτζανίδου Δέσποινα 22402
Μπουτσιάδης Αχιλλέας 29525
Πανταζής Γρηγόριος 22927
Φιλινάδας Νικόλαος 26508
Φιλινάδα Ματσουλιάδου Στυλιανή 26976