ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (Πλατεία Δαβάκη)

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Μεγ Αλεξάνδρου)


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Πλατεία Δαβάκη)
Πρόεδρος 2467022554
Γραφείο Ανακριτού 2467022231
Γραμματέας 2467022658
Τμήμα Ποινικό 2467022694
Γραφείο Πολιτικού Τμήματος 2467022661

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ (Πλατεία Δαβάκη)
Εισαγγελέας 2467022545
Αντιεισαγγελέας 2467022507
Fax 2467027438
Γραμματέας 2467023025
Εκτέλεση 2467026134
Μηνύσεις – Εφέσεις  – Αναβολές 2467026164
Ποινικό Μητρώο 2467024440
Προϊσταμένη Γραμματείας Ειρηνοδικείου 2467022623
Γραμματεία Ειρηνοδικείου 2467022270
Διοικητήριο 2467029074 2467025174