ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Τ.Υ.Δ.Ε.)
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών είναι τα εξής:
Τηλέφωνο 1 2108811337
Τηλέφωνο 2 2108810897
Τηλέφωνο 3 2108256988
Τηλέφωνο 4 2103306148
Τηλέφωνο 5 2103306149
Τηλέφωνο 6 2103306673
Fax 2108814389