“ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ”

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι τη Δευτέρα 2/12/2019 και Τρίτη 3/12/2019 ώρες 09:00 – 15:00 θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιους υπαλλή- λους της Διεύθυνσης Πληροφορικής  του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών η διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής (εγκατάσταση,  ενεργοποίηση και παραλαβή ψηφιακών πιστοποιητικών), η οποία είναι απαραίτητη προϋπό- θεση για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λάβουν ψηφιακή υπογραφή πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του portal.olomeleia.gr ακολουθώντας ΟΛΗ τη διαδικασία που περι- γράφεται στον πρακτικό οδηγό που θα βρείτε συνημμένο στην παρούσα. ΠΡΟΣΟΧΗ μην μεταβείτε στα ΚΕΠ μετά την υποβολή της αίτησης. Η έκδοση και παραλαβή της ψηφιακής υπογραφής θα γίνει στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου την ημέρα και ώρα του ραντεβού σας αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία σας. Να έχετε μαζί σας αστυνομική ταυτότητα και ένα φωτοαντίγραφο αυτής και τους κωδικούς πρόσβασής σας στο TAXIS .

Το κόστος για την απόκτηση της ψηφιακής υπογραφής ανέρχεται στο ποσό των 22,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 5,28 ευρώ (27,28 ευρώ συνολικά) το οποίο πρέπει να προεξοφληθεί με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής σας.

Ανάλογα με τη συμμετοχή και αν παραστεί ανάγκη, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί και την Τετάρτη 4/12/2019.

Επισυνάπτεται ο σχετικός πρακτικός οδηγός.-

Με τιμή

Το Δ.Σ. του Δ.Σ. Καστοριάς