ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 19.6 ΕΩΣ 28.6.2021

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 19.6 ΕΩΣ 28.6.2021.-

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (19-6-2021 ΕΩΣ 28-6-2021)

ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΙΣΑΓΓ. 19-6- 2021 έως 28-6-2021

fek_17 (18.6.2021)