“ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΘΙ ΚΑΙ Δ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (LEGALAID) ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ”

Πρωτοκόλλο Συνεργασίας Κ.Ε.Θ.Ι. και Δ.Σ.Καστοριάς

Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών

ΚΕΘΙ – 9.5.2024