Εγχειρίδιο εφαρμογής Κανονισμού Προσωπικών δεδομένων για Δικηγόρους.

Από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται o Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR), που θέτει ενιαίους κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προς τον σκοπό ενημέρωσης των συναδέλφων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους εκ του Κανονισμού, στο πλαίσιο του χειρισμού υποθέσεων και κατά τη λειτουργία του δικηγορικού τους γραφείου, ο ΔΣΑ ανέθεσε στο Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ να συντάξει εγχειρίδιο οδηγιών εφαρμογής του ΓΚΠΔ.

Επισυνάπτεται παρακάτω ο εν λόγω οδηγός, ο οποιος είναι διαθέσιμος και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΣΟΚΡΑΤΗ, www.dsanet.gr , με τη χρήση των προσωπικών κωδικών.-

Εγχειρίδιο εφαρμογής Κανονισμού Προσωπικών δεδομένων για Δικηγόρους

 

ΠΗΓΗ:  http://www.dsa.gr/, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ