Εκπροσώπηση πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από Δικηγόρους – Νέα εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Σχετικά με την νομικά αβάσιμη απαίτηση πλειόνων διοικητικών αρχών να φέρουν οι Δικηγόροι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής για την διεκπεραίωση υποθέσεων των εντολέων τους, γνωστοποιήθηκε η νέα Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.Ι5/ 29103, 29097/14.9.2018.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο αποσαφηνίζεται ότι:

Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους ενώπιον διοικητικών αρχών.

Οι δικηγόροι, συνεπώς, δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Ν.4194/2013.

Για την νομιμοποίηση του δικηγόρου αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων ή των διοικητικών προσφυγών, που κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του, είτε σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις Υπηρεσίες για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του (από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει), καθώς και η προφορική δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση

Σημειώνεται ότι με παρόμοιο τρόπο επιλύθηκαν τα ίδια ζητήματα με την Εγκύκλιο 28/2018 του ΕΦΚΑ, ανακάλεσε την προγενέστερη Εγκύκλιο 23/2018.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της νέας με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.Ι5/ 29103, 29097/14.9.2018 Εγκυκλίου.

ekprosopisi_apo_dikigoroys 

 

ΠΗΓΗ: ΔΣΑ:  http://www.dsa.gr/