“Επιστημονική ημερίδα για τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας”

Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 στις 10:00 π.μ, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών και Φλώρινας, συνδιοργανώνουν επιστημονική ημερίδα σχετικά με τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στο αμφιθέατρο του κτηρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης.-