Η με αριθμό 48-2020 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Καστοριάς

               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

Πρωτοδικείο Καστοριάς                                    

Αριθμός Πράξης:  48/2020

                       Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Καστοριάς

 

           Δυνάμει της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 26804/25.4.2020 Κ.Υ.Α  (ΦΕΚ Β΄/1588/25.4.2020 ) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, το Πρωτοδικείο Καστοριάς τελεί σε προσωρινή αναστολή των εργασιών του για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020

Η  διεκπεραίωση των εξαιρέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παραπάνω Κ.Υ.Α καθώς και των εξαιρετικώς και μόνον υποθέσεων που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας

1) στον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης  2467022661 για πολιτικές υποθέσεις και

2) στον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης 2467022694 για ποινικές υποθέσεις.

Σημειώνεται ότι για την ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Καστοριάς, των υπαλλήλων και των εισερχομένων σ’ αυτό δικηγόρων και πολιτών ενόψει της πανδημίας του  κορωνοϊού COVID-19  (άρθρο 7 της παραπάνω Κ.Υ.Α ),  επιβάλλεται η τήρηση των ακόλουθων μέτρων,     όπως αυτά προβλέφθηκαν από την από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες και είναι τα ακόλουθα:

1) Χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους και διαδίκους.

2) Χρήση αντισηπτικού που διατίθεται σε όλους τους χώρους του Πρωτοδικείου.

3) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου.

4) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.

Η παρούσα πράξη πάραυτα  να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Καστοριάς, ν΄ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Καστοριάς και να κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς.

 

Καστοριά 27 Απριλίου 2020 

        Γεώργιος Δημητρόπουλος

        Πρόεδρος Πρωτοδικών