“Επανέναρξη λειτουργίας Ειρηνοδικείου Καστοριάς από 1-6-2020”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δαβάκη 1

Ταχ. Κωδ.: 52100

Τηλ.: 24670 22623, 22270

Φαξ : 24670 22270

e-mail: ypdi270@otenet.gr

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : «Επανέναρξη λειτουργίας από 1-6-2020»

Στις 31/5/2020 έληξε το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων (13/3/2020 έως 31/5/2020).

Από τη Δευτέρα 1/6/2020 επαναλειτουργούν οι υπηρεσίες του Ειρηνοδικείου Καστοριάς και συνίσταται στους δικηγόρους και πολίτες η τήρηση των κατωτέρω οδηγιών, για το χρονικό διάστημα έως 30-06-2020 -εκτός των περιπτώσεων λήξης προθεσμιών ή ύπαρξης άλλου λόγου κατεπείγοντος- προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Καστοριάς και να αποφευχθεί συνωστισμός στους χώρους του.

 • ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

Συνίσταται η κατάθεση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, που θα λαμβάνει χώρα στο γραφείο της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς, να πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία και μετά από σχετικό ραντεβού. Για την παραλαβή των αντιγράφων των κατατιθέμενων δικογράφων οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα ειδοποιούνται από την Γραμματεία όταν θα ολοκληρώνεται η διαδικασία.

 1. ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

Όσον αφορά την κατάθεση αιτήσεων εκδόσεως διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου, συνίσταται να πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία και μετά από σχετικό ραντεβού. Για την παραλαβή των διαταγών που θα εκδίδονται, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα ειδοποιούνται από την Γραμματεία όταν θα ολοκληρώνεται η διαδικασία.

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Συνίσταται η κατάθεση δηλώσεων αποποίησης κληρονομίας, που θα λαμβάνει χώρα στο αρμόδιο γραφείο του Ειρηνοδικείου Καστοριάς, να πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία και μετά από σχετικό ραντεβού.

 1. ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΑ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Οι αιτήσεις για την έκδοση κληρονομητηρίων, για την εγγραφή και τροποποίηση σωματείων και λοιπών συνεταιρισμών, συνίσταται να κατατίθενται στο αρμόδιο γραφείο του Ειρηνοδικείου Καστοριάς κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία και μετά από σχετικό ραντεβού. Για την παραλαβή των κληρονομητηρίων και των διαταγών για εγγραφή – τροποποίηση σωματείων κ.λπ., οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα ειδοποιούνται από την Γραμματεία όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία.

 1. ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Διενεργούνται ένορκες βεβαιώσεις κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, και μόνο σε συγκεκριμένες ώρες κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά.

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ

Οι δηλώσεις τρίτου θα γίνονται στο γραφείο της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία και μετά από σχετικό ραντεβού.

 1. ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις και ο συνοδευτικός φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4864/2020, για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης θα κατατίθενται στο γραφείο της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς κάθε Παρασκευή, από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 μ. κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία. Για την παραλαβή της απόφασης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα ειδοποιούνται από την Γραμματεία όταν θα ολοκληρώνεται η διαδικασία.

 1. ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια θα γίνεται  κάθε Παρασκευή, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία.

 1. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΑ

Η χορήγηση των παραπάνω θα γίνεται όλες τις ημέρες τις εβδομάδος, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία (τηλεφωνική ή μέσω e-mail) κατά την οποία θα ορίζεται και η ακριβής ώρα έλευσης.

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Η κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού/βεβαίωσης κ.λπ. θα πραγματοποιείται κάθε ημέρα κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία (τηλεφωνική ή μέσω e-mail) κατά την οποία θα ορίζεται και η ακριβής ώρα έλευσης.

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Η δημοσίευση διαθηκών θα γίνεται κανονικά, κάθε Παρασκευή, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία κατά την οποία θα ορίζεται και η ακριβής ώρα έλευσης. Ορίζεται ως ανώτατο όριο δημοσίευσης διαθηκών εκάστη Παρασκευή, οι είκοσι πέντε (25), με σειρά προτεραιότητας.

 ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης και παραλαβή σχετικών εγγράφων για σχολιασμό υποθέσεων που συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο του της 12ης-03-2020 του Ειρηνοδικείου Καστοριάς, θα πραγματοποιείται στο γραφείο των Γραμματέων της έδρας, κατά τη Δευτέρα, 1-06-2020, την Τρίτη 2-06-2020 και την Τετάρτη 3-06-2020. Μετά την 3η Ιουνίου 2020, κλείνει ο φάκελος.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ οι υποθέσεις των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε εντός του διαστήματος της αναστολής θα προσδιορισθούν οίκοθεν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 74 του Ι ́ Μέρους του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/30-5-2020 τ. Α), για δε τις ημερομηνίες δικασίμων θα ενημερωθείτε με νεότερη Πράξη μας στις αμέσως επόμενες ημέρες.

Τέλος, σας εφιστούμε την προσοχη για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, όπως αυτά προβλέπονται στην από 25/5/2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους και διαδίκους, χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος που υπάρχει στους κοινόχρηστους χώρους, τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των προσώπων, είσοδος και παραμονή περιορισμένου αριθμού ατόμων εντός των αιθουσών, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και του Ειρηνοδίκη και του γραμματέα.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ειρηνοδικείου Καστοριάς και να κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς, καθώς και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Καστοριά,  1-06-2020

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΛΚΜΗΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ