“ΠΡΑΞΗ 25/29-5-2020 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”

Επισυνάπτεται η πράξη 25/29-5-2020 της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς για τον ορισμό δικασίμων πολιτικών υποθέσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς τα διαστήματα από 1-7-2020 έως 15-7-2020 και από 1-9-2020 έως 15-9-2020.

ΠΡΑΞΗ 25_2020.1

ΠΡΑΞΗ 25_2020.2