“1928/9.11.2020 ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”

Επισυνάπτεται η υπ΄αριθμ. 1928/9.11.2020 Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο
Καστοριάς.

1928_9.11.2020 Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Καστοριάς