“Η υπ’ αριθμ. 2007/29.11.2020 Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Καστοριάς”

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθμ. 2007/29.11.2020 Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Καστοριάς.

Δ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ