“55/2020 Πράξη λειτουργίας Ειρηνοδικείου Καστοριάς από 30-11-2020 έως 07-12-2020”

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθμ. 55/2020 Πράξη της Ειρηνοδίκη Καστοριάς, για την παράταση των έκτακτων μέτρων προστασίας  λόγω COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 30/11/2020 έως 7/12/2020.-

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου από 30-11-2020 έως 07-12-2020