ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου από 7-12-2020 έως 14-12-2020

Επισυνάπτεται ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου από 7-12-2020 έως 14-12-2020.-

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου από 7-12-2020 έως 14-12-2020