ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΠΟ 13/12/2020 ΕΩΣ 7/1/2021

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΠΟ 13/12/2020 ΕΩΣ 7/1/2021.-

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου από 14-12-2020 έως 07-1-2021