ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Επισυνάπτεται η με αριθμό πρωτ. 41/2021 Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Καστοριάς, σχετικά με τη λειτουργία του Πρωτοδικείου Καστοριάς, για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 ώρα 6.00, σύμφωνα με την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/8.1.2021 ΚΥΑ – ΦΕΚ Β’ 30/8.1.2021.).-

ATT00007