ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Επισυνάπτεται η Πράξη λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Καστοριάς για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 ώρα 6.00, σύμφωνα με την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/8.1.2021 ΚΥΑ – ΦΕΚ Β’ 30/8.1.2021.).-

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου (2021) 2 από 11-01-21 έως 18-01-21