“Η υπ. αρ. 82/2021 Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Καστοριάς”

Επισυνάπτεται η υπ. αρ. 82/2021 Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Καστοριάς, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 89/16.1.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00», με την οποία προβλέπεται η λειτουργία των δικαστηρίων από 18/1/2021 έως και τη Δευτέρα 25/1/2021 και ώρα 6:00.

ATT00013(1)

kya_16.1.21