“Η 9/25-1-2021 Πράξη της Ειρηνοδίκη Καστοριάς”

Η 9/25-1-2021 Πράξη της Ειρηνοδίκη Καστοριάς για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Καστοριάς κατά το χρονικό διάστημα από 25-1-2021 έως 1-2-2021.-

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου (2021) 4 από 25-01-21 έως 01-02-21