ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 6.3 ΕΩΣ 16.3.2021

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 6.3 ΕΩΣ 16.3.2021.-

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Πρωτοδικείου από 06-03-21 έως 16-03-21

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου (2021) 11 από 06-03-21 έως 16-03-21