ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 26.4 ΕΩΣ 3.5.2021

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 26.4 ΕΩΣ 3.5.2021.-

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (26.4 – 3.5)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΑΓΓ. ΠΡΑΞΗ 42. 2021

fek_13