“ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 8.5 ΕΩΣ 17.5.2021”

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 8.5 ΕΩΣ 17.5.2021.-

ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (8.5 – 17.5.2021)

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου (2021) 20 από 08-05-21 έως 17-05-21

ΝΕΑ ΚΥΑ (10.5. – 17.5.2021)