ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 14.5 ΕΩΣ 24.5.2021

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 14.5 ΕΩΣ 24.5.2021.-

ΚΥΑ (14.5 – 24.5.2021)

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΠΟ 14-05-2021 ΕΩΣ 24-05-2021)

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου (2021) 21 από 14-05-21 έως 24-05-21

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΑΓΓ. 14-5- 2021 έως 24-5-2021