ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 16.7 ΕΩΣ 26.7.2021

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 16.7 ΕΩΣ 26.7.2021.-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 16-7-2021 ΕΩΣ 26-7-2021