ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 26.7 ΕΩΣ 2.8.2021

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 26.7 ΕΩΣ 2.8.2021.-

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 26.7 – 2.8

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου (2021) 31 από 26-07-21 έως 2-08-21

ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΙΣΑΓΓ. 26-7- 2021 έως 2-8-2021