ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 2.8 ΕΩΣ 9.8.2021

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 2.8 ΕΩΣ 9.8.2021.-

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 2.8 – 9.8

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου (2021) 32 από 02-08-21 έως 09-08-21

ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΙΣΑΓΓ. 2-8- 2021 έως 9-8-2021