ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 13.9 ΕΩΣ 20.9.2021

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 13.9 ΕΩΣ 20.9.2021.-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 13.9 εως 20.09.2021

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου (2021) 38. από 13-09-21 έως 20-09-21

ΦΕΚ Β’ 4206_12.9.2021