ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 20.9 ΕΩΣ 27.9.2021

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 20.9 ΕΩΣ 27.9.2021.-

Ανακοίνωση για τη λειτουργία Πρωτοδικείου 20.9.2021

Πράξη 20-9-2021 σύμφωνη με την νέα ΚΥΑ. ΤΕΛΙΚΟ (1)

fek_24

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου (2021) 39 από 20-09-21 έως 27-09-21