«Κατάλογος Δικηγόρων – μελών με δικαίωμα εκλογής»

Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, ομόφωνα το Δ.Σ. καταρτίζει και δημοσιεύει τον κατάλογο Δικηγόρων – μελών του με δικαίωμα εκλογής στις αρχαιρεσίες του Νοεμβρίου 2021.

Ο κατάλογος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Σ. Καστοριάς και στην ιστοσελίδα του για 10 μέρες.- 

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μπαλιάκας                                                Κων/νος Κακαγιάννης

κατάλογος