“ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΘΙ ΚΑΙ Δ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (LEGALAID) ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ”

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι) ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (LEGALAID) ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ.-

Πρωτοκόλλο Συνεργασίας Κ.Ε.Θ.Ι. και Δ.Σ.Καστοριάς