Ανακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Συμβούλων στις αρχαιρεσίες του Δ.Σ. Καστοριάς στις 28 Νοεμβρίου 2021

Επισυνάπτεται η απόφαση με την οποία ανακηρύσσονται υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου και των Συμβούλων στις αρχαιρεσίες του Δ.Σ. Καστοριάς στις 28 Νοεμβρίου 2021.-

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ