ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ από 22.11.2021 έως 6.12.2021

Επισυνάπτονται ανακοινώσεις λειτουργίας Πρωτοδικείου, Ειρηνοδικείου και Εισαγγελίας Καστοριάς από τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (22.11.2021 – 6.12.2021)

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου (2021) 45 από 22-11-21 έως 6-12-21

Λειτουργία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καστοριάς από 1-12-2021 έως 31-12-2021