Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου Καστοριάς 14.2.2022 – 21.2.2022

Επισυνάπτεται Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου Καστοριάς 14.2.2022  με 21.2.2022.-

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου Καστοριάς 14.2.2022 – 21.2.2022