Πρόσκληση σε Γ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς 22.02.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Με την 424/515/11.02.2022 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Σ. Καστοριάς προσκαλείσθε στη Γενική Συνέλευση της 22ης Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του ακροατηρίου του Πρωτοδικείου Καστοριάς, με θέματα:

  1. Απολογισμός έτους 2021 – Προϋπολογισμός έτους 2022.
  2. Ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες του νέου Δ.Σ.
  3. Ενημέρωση του Σώματος για προγραμματική σύμβαση Δ.Σ. Καστοριάς με το Εθνικό Κτηματολόγιο.
  4. Διοικητική Δικαιοσύνη.

Αν δεν διαπιστωθεί η προβλεπόμενη από τον Κώδικα Δικηγόρων απαρτία, θα ακολουθήσει επαναληπτική Γ.Σ. την επόμενη Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα.

Μετά τη λήξη της Γ.Σ. θα ακολουθήσει κοπή πίττας για το νέο έτος μεταξύ των μελών, των Δικαστών και του προσωπικού του Πρωτοδικείου Καστοριάς.-

Για το Δ.Σ. του Δ.Σ. Καστοριάς

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Πάτσιος

Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Κακαγιάννης

Γ.Σ. Δ.Σ. Καστοριάς 2022