Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου Καστοριάς 21.2.2022 έως 28.2.2022

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση λειτουργίας του Πρωτοδικείου Καστοριάς από 21.2.2022 έως 28.2.2022.-

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου Καστοριάς 21.2.2022 έως 28.2.2022