Ανακοίνωση λειτουργίας του Πρωτοδικείου Καστοριάς από 4 Απριλίου 2022 έως 11 Απριλίου 2022

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση λειτουργίας του Πρωτοδικείου Καστοριάς από τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00.-

Ανακοίνωση λειτουργίας του Πρωτοδικείου Καστοριάς από 4 Απριλίου 2022 έως 11 Απριλίου 2022