ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (ΟΙΚΟΘΕΝ) ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19-05-2023 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 21-05-0223.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 260 Κ.Πολ.Δ, οι υποθέσεις της πολιτικής διαδικασίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς, που είχαν προσδιοριστεί να εκδικαστούν στην δικάσιμο της 19-05-2023 και δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής εργασιών ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, επαναπροσδιορίσθηκαν οίκοθεν (πλην της ανακοπής (κλήσης) με αριθμό κατάθεσης 27/2022, καθόσον πρόκειται για υπόθεση εκτός πινακίου), με την με αριθμό 175/2023 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Καστοριάς, Βιργινίας Μπέλλου Προέδρου Πρωτοδικών, την οποία και επισυνάπτουμε.-

Εκ της γραμματείας του Δ.Σ. Καστοριάς

175_2023 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΠΡ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ