Εκλογικό – Ανάρτηση πράξεως έκθεσης και αποφάσεων επικύρωσης εκλογής Δήμου ΄Αργους Ορεστικού και Δήμου Νεστορίου.

Επισυνάπτονται η Πράξη έκθεσης και αποφάσεων επικύρωσης εκλογής Δήμου Άργους Ορεστικού και Δήμου Νεστορίου Καστοριάς.-

ATT00028 – Έκθεση ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΤΟΔΙΚΩΝ

ATT00025 – ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ATT00022 – ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

 

Εκ του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς,

σε εκτέλεση εντολής της κ. Προέδρου Πρωτοδικών Καστοριάς.-