ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ από 02.02.2024 έως και 12.02.2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. του Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

«ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ 02.02.2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 12.02.2024 »

 Με την από 01.02.2024 απόφαση του έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ. Καστοριάς, υιοθετήθηκε η επισυναπτόμενη στην παρούσα από 01-02-2024 απόφαση της Ολομέλειας Δ.Σ. Ελλάδος για ΣΥΝΕΧΙΣΗ της ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΜΕΛΩΝ του Δ.Σ. Καστοριάς από 02.02.2024 έως και 12.02.2024, οπότε και θα επανεξεταστεί η κατάσταση και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ. Καστοριάς, μετά και από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας Δ.Σ. Ελλάδος την 07.02.2024.

 Για το ανωτέρω διάστημα ισχύΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, δηλαδή:

 

1). ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΜΕΛΩΝ:

Α. Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.

Β. Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.

Γ. Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ.

Δ. Από όλες τις δίκες Νομικής Βοήθειας, σε αναμονή της ψήφισης της εξαγγελθείσας διάταξης για την εκκαθάριση και πληρωμή όλων των οφειλόμενων αποζημιώσεων.

Ε.  Από δίκες του άρθρου 187 ΠΚ μέχρι 12.02.2024, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και την αναστολή της, όταν και εφόσον ψηφιστεί η κατατεθειμένη σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου για την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων.

 

2). Ως πλαίσιο αποχής προτείνεται το ακόλουθο:

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

  • – Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.
  • – Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.
  • – Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.
  • – Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκα- μήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
  • – Σε αυτόφωρα και συνοδείες. Ως προς τις Αναβολές:
  • Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.-

Με τιμή,

Το Δ.Σ. του Δ.Σ. Καστοριάς